Počet záznamů: 1

Nanocomposite Ti/hydrocarbon plasma polymer films from reactive magnetron sputtering as growth support for osteoblast-like and endothelial cells

 1. 1.
  0323614 - FGU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grinevich, A. - Bačáková, Lucie - Choukourov, A. - Boldyryeva, H. - Pihosh, Y. - Slavinska, D. - Nosková, Lenka - Škuciová, Mária - Lisá, Věra - Biederman, H.
  Nanocomposite Ti/hydrocarbon plasma polymer films from reactive magnetron sputtering as growth support for osteoblast-like and endothelial cells.
  [Nanokompozity titanu a hydrouhlíkových polymerních filmů vyrobených v reaktivním magnetronu jako substrát pro růst osteoblastů a endothelových buněk.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 88A, č. 4 (2009), s. 952-966 ISSN 1549-3296
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN101120701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: titanium * maturation * plasma
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009

  Nanocomposite Ti/hydrocarbon plasma polymer films were deposited by DC magnetrone sputtering of titanium. The cell concentration and maturation were significantly higher on titanium-rich than on Ti-defficient films

  Nanokompozity Ti/hydrouhlíkových polymerních filmů byly deponované v DC magnetronu na titanový substrát. Koncentrace buněk a maturace byly signifikantně vyšší na filmech obsahujících titan než na filmech bez titanu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171519