Počet záznamů: 1

pH-Dependent Behavior of Hydrophobically Modified Polyelectrolyte Shells of Polymeric Nanoparticles

 1. 1.
  0323590 - UFCH-W 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Procházka, K. - Matějíček, P. - Uchman, M. - Štěpánek, M. - Humpolíčková, Jana - Hof, Martin - Špírková, Milena
  pH-Dependent Behavior of Hydrophobically Modified Polyelectrolyte Shells of Polymeric Nanoparticles.
  [pH závislé chování hydrofobicky modifikovaných polyelektrolytových slupek polymerních nanočástic.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 273, - (2009), s. 95-102 ISSN 1022-1360
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500505; GA ČR GA203/08/0465
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: block polyelectrolyte micelles * light scattering * nonradiative excitation energy transfer * time-resolved fluorescence
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The self-assembled core-shell nanoparticles based on fluorescently double-tagged high-molar-mass polystyrene-block-poly(methacrylic acid), PS-PMA, were prepared in aqueous buffers by dialysis from 1,4-dioxane - water mixtures. The conformations of shell-forming PMA chains were studied using nonradiative excitation energy transfer measurements. The study shows that two populations of distinctly different conformations (collapsed and stretched) coexist in the shell and their ratio depends on pH.

  V práci se zabýváme problematikou pH závislého chování hydrofobicky modifikovaných polyelektrolytových slupek polymerních nanočástic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171501