Počet záznamů: 1  

Contributions to European Pollen Database. 5. Kožlí (S. Bohemia, Czech Republic)

 1. 1. 0323570 - ARU-G 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pokorný, Petr - Kuneš, P.
  Contributions to European Pollen Database. 5. Kožlí (S. Bohemia, Czech Republic).
  [Příspěvky k Evropské pylové databázi. 5. Kožlí (J. Čechy, Česká republika).]
  Grana. Roč. 48, č. 1 (2009), s. 77-78 ISSN 0017-3134
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAAX00020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: pollen analysis * vegetation history * palaeoecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.776, rok: 2009

  Pollen analysis of yet underexplored area in the Czech Republic brought new data about forest vegetation development and human impact history over entire Holocene.

  Pylová analýza v dosud málo zkoumaném území České republiky přináší nová data o vývoji lesní vegetace a historii lidského působení v průběhu celého holocenního období.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171486