Počet záznamů: 1

Chronologie akutního koronárního syndromu

 1. 1.
  0323544 - GFU-E 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sitar, J. - Střeštík, Jaroslav
  Chronologie akutního koronárního syndromu.
  [Chronological aspects of the acute coronary syndrome.]
  Kardiologická revue. Roč. 11, č. 1 (2009), s. 32-34 ISSN 1212-4540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: acute myocardial infarction * weekly variation * annual variation
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Byly analyzovány denní počty direktních zásahů PCI při akutním srdečním infarktu, provedených na 1. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně a na 1. kardiologické klinice FN Brno, s cílem zjistit, kdy je jejich výskyt častější. V průběhu let 2004-2006 jich bylo celkem 2195. V průběhu týdne bylo nejvíce zásahů v pondělí a ve čtvrtek. O víkendech nastávalo výrazné snížení. V průběhu roku je maximum případů v měsících únoru až červnu a minimum v červenci až září. V říjnu dochází k dalšímu výraznému maximu výkonů, následovaném druhým snížením jejich početnosti v listopadu až lednu. Široce jsou diskutovány příčiny uvedených změn četnosti a také další zajímavé souvislosti.

  Daily rates of direct PCI interventions in acute myocardial infarctions performed at two cardiology clinics in Brno, Czech Republic, in 2004, 2005 and 2006 were analyzed in order to determine the periods there interventions are more frequent. There was a total of 2195 cases. During a week, two maxima of PCI interventions took place; these were Mondays and Thursdays. Striking minimum of PCI interventions took place during weekends. In the course of a year, a significant peak was observed from February to June and a minimum between July and September. Another maximum took place in October, followed by the second minimum from November to January. Further chronological aspects and particularities in the incidence of an acute coronary syndrome are widely discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171465