Počet záznamů: 1

Genetic diversity and dispersal of Phragmites australis in a small river system

 1. 1.
  0323542 - BU-J 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Fér, T. - Hroudová, Zdenka
  Genetic diversity and dispersal of Phragmites australis in a small river system.
  [Genetická diverzita a šíření Phragmites australis v soustavě malých řek.]
  Aquatic Botany. Roč. 90, č. 2 (2009), s. 165-171 ISSN 0304-3770
  Grant CEP: GA AV ČR KJB6111304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: genetic variation * long-distance dispersal * spatial autocorrelation
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 1.697, rok: 2009

  Genetical variation of Phragmites australis was studied using molecular methods (microsatellite analysis) within the catchments of Cidlina and Mrlina rivers and adjacent section of Labe river. The dispersal along river corridors (possibly by water or wind) as well as intensive exchange of propagules by wind among river systems were found. Spatial autocorrelation analysis revealed an evidence for pollen and seed dispersal at short distances (up to 1 km), and further spread (probably only by seeds) on long distances up to 10 km.

  Genetická variabilita rákosu (Phragmites australis) byla studována na základě melekulárních metod (mikrosatelitové analýzy) v povodí řek Cidliny a Mrliny a přilehlé části Labe. Bylo prokázáno jak šíření podél toku řek (možné jak vodou tak větrem), tak i intenzivní výměna semen větrem mezi řekami. Prostorová autokorelace ukázala intenzivní šíření pylu i semen na krátké vzdálenosti (do 1 km), a další šíření (pravděpodobně už jen semeny) až po vzdálenost 10 km.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171464