Počet záznamů: 1  

Modulation of gene expression in U251 glioblastoma cells by binding of mutant p53 R273H to intronic and intergenic sequences

 1. 1. 0323541 - BFU-R 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brázdová, Marie - Quante, T. - Tögel, L. - Walter, K. - Loscher, Ch. - Tichý, Vlastimil - Činčárová, Lenka - Deppert, W. - Tolstonog, G.V.
  Modulation of gene expression in U251 glioblastoma cells by binding of mutant p53 R273H to intronic and intergenic sequences.
  [Modulace genové exprese v glioblastomových buňkách U251 vazbou mutantního proteinu p53 na intronové a intergenové sekvence.]
  Nucleic Acids Research. Roč. 37, č. 5 (2009), s. 1486-1500 ISSN 0305-1048
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP204/06/P369; GA ČR(CZ) GA204/08/1560; GA MŠk(CZ) 1K04119
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mutant p53 * cancer * gene expression
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 7.479, rok: 2009

  We identified the PPARGC1A and FRMD5 genes as mutant p53R273H targets regulated by binding to intronic and intra-genic sequences. We propose a model that attributes the oncogenic functions of mutp53 to its ability to interact with intronic and intergenic non-B DNA sequences and modulate gene transcription via re-organization of chromatin.

  Zjistili jsme, že geny PPARGC1A a FRMD5 jsou regulovány vazbou mutantního proteinu p53 R273H na intronové a intragenové sekvence. Na základě získaných výsledků navrhujeme model, ve kterém je onkogenní chování mutantního proteinu p53 závislé na jeho schopnosti interagovat s intronovými a intergenovými sekvencemi tvořícími sekundární struktury DNA a schopnosti modulovat transkripci genů přes reorganizaci chromatinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171463