Počet záznamů: 1  

Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku

 1. 1. 0323538 - ARUB-Q 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Procházka, Rudolf
  Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku.
  [The development of the fortification-art in Moravia and Czech Silesia in Early Middle Age.]
  Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2009. 383 s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 38. ISBN 978-80-86023-98-4
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1068
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Moravia-Czech Silesia * Early Middle Age * Development of the Fortifications
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Práce se zabývá vývojem dřevozemních opevnění na vymezeném území v raném středověku. Zahrnuje také přehled sledované problematiky ve vybraných evropských zemích s důrazem na sousední oblasti (Čechy, Polsko, Slovensko). Zasazuje opevnění do souvislostí společenských struktur zejména ve vztahu k formování raných států. Sleduje problematiku opevnění nejen z technického pohledu, ale všímá si organizace výstavby, obranyschopnosti a dalších souvisejících otázek. Podstatnou část práce tvoří podrobný katalog nalezišť.

  The monogramy deals with the development of the timber-earth foritfications in the delimitated territory in the early Midle Age. It composes also the overwiev of the followed theme in the selected european countries, with accent to the neighbour countries (Bohemia, Poland, Slovakia). The book contextualises the fortification-developmentt the relations with the social structures, particularly to the formation of the early states. It follows the problems not only from the technical view, but attends also the organization of the building-up, defensive function and other related questions. The substantial part of the work presents the detailed site-cataloque.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171460