Počet záznamů: 1  

Optimizing Conditions for Ultrasound Extraction of Fullerenes from Coal Matrices

 1. 1. 0323532 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vítek, P. - Jehlička, J. - Frank, Otakar - Hamplová, Věra - Pokorná, Zdeňka - Juha, Libor - Boháček, J.
  Optimizing Conditions for Ultrasound Extraction of Fullerenes from Coal Matrices.
  [Optimalizace podmínek pro ultrazvukovou extrakci fullerenů z uhelné matrice.]
  Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures. Roč. 17, č. 2 (2009), s. 109-122 ISSN 1536-383X
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0772; GA ČR GA205/03/1468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: fullerene C60 * Ultrasound-assisted extraction * Extraction yield * Fullerene decomposition
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.710, rok: 2009

  Conditions for ultrasound toluene extraction of synthetic C60 added to powdered bituminous coal were tested. The best conditions for C60 recovery in the investigated mixtures are 30 min of sonication at 280–285 K. The effects of sample filtration, sequential extraction, ultrasound bath power and treatments of C60 solution alone are also discussed.

  Byly testovány podmínky pro ultrazvukovou extrakci syntetického C60 přidaného do rozemletého černého uhlí. Největšího výtěžku C60 bylo dosaženo při sonikaci po dobu 30 minut a teplotě 280-285 K. Jsou diskutovány efekty filtrace, sekvenční extrakce, výkonu ultrazvukové lázně a úprav roztoku C60.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171456