Počet záznamů: 1  

Contribution to protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate: stability and DFT calculated structure

 1. 1. 0323528 - UMCH-V 2009 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Makrlík, E. - Dybal, Jiří - Vaňura, P.
  Contribution to protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate: stability and DFT calculated structure.
  [Příspěvek k protonaci tetraethyl p-tert-butylcalix[4]aren tetraacetátu: stabilita a struktura vypočítaná pomocí DFT metody.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 140, č. 1 (2009), s. 29-32 ISSN 0026-9247
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: calixarenes * macrocycles * protonation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.312, rok: 2009

  From extraction experiments in the two-phase water–nitrobenzene system and γ-activity measurements, the stability constant of protonated tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate in nitrobenzene saturated with water was determined. By using DFT calculations, the most probable structure of the tetraethyl p-tert-butylcalix[4]arene tetraacetate_H3O+ complex species was derived.

  Z extrakčních experimentů ve dvoufázovém systému voda-nitrobenzen měření γ-aktivity byla stanovena konstanta stability protonovaného tetraethyl p-tert-butylcalix[4]aren tetraacetátu v nitrobenzenu saturovaném vodou. Pomocí DFT výpočtů byla odvozena nejpravděpodobnější struktura komplexu tetraethyl p-tert -butylcalix[4]aren tetraacetát_H3O+.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005167