Počet záznamů: 1  

Fullerene C60 films of continuous and micropatterned morphology as substrates for adhesion and growth of bone cells

 1. 1. 0323527 - FGU-C 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Grausová, Ľubica - Vacík, Jiří - Vorlíček, Vladimír - Švorčík, V. - Slepička, P. - Bílková, Petra - Vandrovcová, Marta - Lisá, Věra - Bačáková, Lucie
  Fullerene C60 films of continuous and micropatterned morphology as substrates for adhesion and growth of bone cells.
  [Kontinuální a mikrodoménové fullerénové filmy jako substráty pro adhezi a růst kostních buněk.]
  Diamond and Related Materials. Roč. 18, 2-3 (2009), s. 578-586 ISSN 0925-9635
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/0225; GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA ČR(CZ) GA101/06/0226
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) IAA400100701; GA Mšk(CZ) LC06041
  Program:IA; LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10480505; CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: fullerene * microdomene * bone
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.822, rok: 2009

  Both continues and micropatterned fullerene films supported growth of bone cells and the viability was almost 100 %. Selected cell adhesion occured on fullerene films with the highest microdomenes

  Oba kontinuální a mikrodoménové fullerénové filmy podporovaly růst kostních buněk a jejich viasbilita byla téměř stoprocentní. Selektivní buněčná adheze byla pozorována na filmech s nejvyššími mikrodoménami
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171453