Počet záznamů: 1

První česká federativní ústava z roku 1619

 1. 1.
  0323493 - USP-I 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Adamová, Karolina
  První česká federativní ústava z roku 1619.
  [The Czech Confederation of 1619.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009. 192 s. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. ISBN 978-80-904024-9-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: history of law * constitutional law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace přináší pohled na počátky konfederačního hnutí v českých zemích a na samotný text konfederační listiny z roku 1619.Zabývá se česko-rakouskou a česko-uherskou konfederací. Všechny konfederační smlouvy jsou podrobeny juristické analýze a obsahovému srovnání.

  The publication focuses on the beginnings of the confederation movement in the Czech lands and on the text of The Confederation Document of 1619 itself. It deals with Czech-Austrian and Czech-Hungarian Confederation. All confederation treaties are subject to juridical analysis and content comparison.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171432