Počet záznamů: 1

Existence of a weak solution to the Navier-Stokes equation in a general time-varying domain by the Rothe method

 1. 1.
  0323467 - MU-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Neustupa, Jiří
  Existence of a weak solution to the Navier-Stokes equation in a general time-varying domain by the Rothe method.
  [Existence slabého řešení Navierovy-Stokesovy rovnice v obecné časově proměnné oblasti Rotheho metodou.]
  Mathematical Methods in the Applied Sciences. Roč. 32, č. 6 (2009), s. 653-683 ISSN 0170-4214
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/0012
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Nvier-Stokes equations * weak solutions
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.808, rok: 2009

  We assume that .omega.^t is a domain in R^3, arbitrarily (but continuously) varying for 0/leq t/leq T. We impose no conditions on smoothness or shape of .omega.^t. We prove the global in time existence of a weak solution of the Navier-Stokes equation with Dirichlet´s homogeneous or inhomogeneous boundary condition on the boundary. The solution satisfies the energy-type inequality and is weakly continous in dependence on time in a certain sense. As particular examples, we consider flows around rotating bodies and around a body striking to a rigid wall.

  Předpokládáme, že .omega.^t je oblast R^3, libovolně (avšak spojitě) se měnící pro 0/leq t/leq T. Na hladkost nebo tvar .omega.^neklademe žádné podmínky. Dokazujeme globální (v čase) existence slabého řešení Navierovy-Stokesovy rovnice s Dirichletovou homogenní nebo nehomogenní okrajovou podmínkou na hranici. Řešení splňuje energetickou nerovnost a je v jistém smyslu slabě spojité v závislosti na čase. Jako konkrétní příklady uvažujeme obtékání rotujících těles a obtékání tělesa narážejícího na pevnou stěnu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171416
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Neustupa1.pdf1351.7 KBVydavatelský postprintvyžádat