Počet záznamů: 1  

Svatební obřad v Minangkabau: reprezentace mechanismů matrilineární organizace trans-lokální komunity

 1. 1. 0323452 - UEF-S 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pflegerová, Mariana
  Svatební obřad v Minangkabau: reprezentace mechanismů matrilineární organizace trans-lokální komunity.
  [Marriage Rituals in Minangkabau: Enactments of Key Principals of Matrilineal Social Organisation in a Translocal Community.]
  Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 1 (2009), s. 49-70 ISSN 0009-0794
  Grant CEP: GA ČR GA404/07/1304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: Indonesia * women * kinship * matrilineal systems * ritual * marriage rituals
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek přináší etnografický popis cyklu svatebních obřadů pozorovaných autorkou v minangkabauské vesnici Sulit Air v indonéské provincii Západní Sumatra. Zároveň poskytuje interpretaci toho, co pozorovaná praxe vypovídá o fungování sítí matrilineárního příbuzenství, které propojují translokální komunitu Sulit Air napříč prostředím vesnice a měst, jenž jsou cílovými místy ekonomické migrace podstatné části jejích obyvatel, obzvláště pak o některých ženských technikách udržování těchto sítí

  The article presents an ethnographic description of a cycle of marriage rituals as observed by the autor in the Minangkabau village Sulit Air, located in West Sumatra, Indonesia. It also provides an interpretation of what the observed practice tells us about the functioning of the networks of matrilineal kinship that crisscross the translocal commnunity of Sulit Air spanning from the village to the cities where its inhabitants migrate in search of economic betterment, especially some female techniques of their maintenance
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171407