Počet záznamů: 1

Expression of nestin, desmin and vimentin in intact and regenerating muscle spindles of rat hind limb skeletal muscles

 1. 1.
  0323447 - FGU-C 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Čížková, D. - Soukup, Tomáš - Mokrý, J.
  Expression of nestin, desmin and vimentin in intact and regenerating muscle spindles of rat hind limb skeletal muscles.
  [Exprese nestinu, desminu a vimentinu v kontrolních a regenerujících svalových vřeténkách v zadní končetině potkana.]
  Histochemistry and Cell Biology. Roč. 131, č. 2 (2009), s. 197-206 ISSN 0948-6143
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/08/0256
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA304/08/0329; EC(XE) LSH-CT-2004-511978
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: intermediate filaments * muscle spindles * muscle reganeration
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 3.021, rok: 2009

  We describe the expression and distribution patterns of 3 intermediate filaments (IF) in intact and regenerating muscle spindles of adult female inbred Lewis rats. Our results show that the expression pattern of these IF in regenerating spindle fibers corresponds to that found in regenerating extrafusal fibers, which supports our earlier suggestion that they resemble small diameter extrafusal fibers

  Popisujeme expresi nestinu, desminu a vimentinu v kontrolních a regenerujících svalových vřeténkách v zadní končetině potkana. Naše výsledky ukázaly, že průběh exprese IF v intrafuzálních vláknech odpovídá vláknům extrafuzálním, což podporuje náš předpoklad, že regenerovaná intrafuzální vlákna inervovaná pouze motorickými nervovými vlákny odpovídají extrafuzalním vláknům s malými průměry
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171403