Počet záznamů: 1  

A combined experimental and theoretical study on the complexation of Li+ with valinomycin

 1. 1. 0323445 - UMCH-V 2009 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Makrlík, E. - Dybal, Jiří - Vaňura, P.
  A combined experimental and theoretical study on the complexation of Li+ with valinomycin.
  [Kombinované experimentální a teoretické studium komplexace Li+ s valinomycinemKombinované experimentální a teoretické studium komplexace Li+ s valinomycinem.]
  Monatshefte fur Chemie. Roč. 140, č. 3 (2009), s. 251-254 ISSN 0026-9247
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400500402
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: antibiotics * macrocycles * stability constant
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.312, rok: 2009

  From extraction experiments in the two-phase water–nitrobenzene system and c-activity measurements, the stability constant of the valinomycin–lithium complex in nitrobenzene saturated with water was determined.

  Na základě výsledků extrakčních experimentů ve dvoufázovém systému voda-nitrobenzen a měření γ-aktivit byly stanoveny stabilizační konstanty komplexu valinomycin-lithium v nitrobenzenu saturovaném vodou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005163