Počet záznamů: 1  

Unilaterial contact of elastoplastic bodies with uncertain input data

 1. 1. 0323443 - MU-W 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Ivan
  Unilaterial contact of elastoplastic bodies with uncertain input data.
  [Jednostranný kontakt elastoplatických těles s nejistými daty.]
  ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik. Roč. 89, č. 3 (2009), s. 189-206 ISSN 0044-2267
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: control of non-linear elliptic systems * contact of elastoplastic bodies * Heneky-Mises model
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.866, rok: 2009

  A unilateral frictionless contact of two elastoplastic bodies is considered within the range of the deformation theory of plasticity. The material function and the loading are uncertain, being prescribed in given sets of admissible functions. The worst scenario method is employed. Approximate problems are proposed on the basis of finite elements and the secant modules method. The solvability of both the original and the approximate worst scenario problem is proved. Some theoretical convergence analysis is presented

  V rámci tzv. deformační teorie plasticity je uvažován jednostranný kontakt dvou elastoplastických těles bez tření. Materiálová funkce a zatížení jsou nejisté, patří pouze do daných množin přípustných funkcí. Používá se metoda nejhoršího scénáře. Na základě konečných prvků a metody Kačurova jsou navrženy aproximované problémy. Jsou podány důkazy řešitelnosti původního i aproximovaného problému nejhoršího scénáře a příslušná analýza konvergence aproximací.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171400
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Hlavacek1.pdf1261.5 KBVydavatelský postprintvyžádat