Počet záznamů: 1  

Clock genes period and timeless are rhythmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis

 1. 1. 0323429 - BC-A 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Košťál, Vladimír - Závodská, Radka - Denlinger, D.
  Clock genes period and timeless are rhythmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis.
  [Hodinové geny period a timeless jsou rytmicky exprimovány v mozku čerstvě vylíhnutých, fotosenzitivních larev mouchy Sarcopaha crassipalpis.]
  Journal of Insect Physiology. Roč. 55, č. 5 (2009), s. 408-414 ISSN 0022-1910
  Grant CEP: GA MŠk LC07032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: circadian clock * oscillator * photoperiodism
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 2.235, rok: 2009

  Clock genes period and timeless are rhythmically expressed in brains of newly hatched, photosensitive larvae of the fly, Sarcophaga crassipalpis.

  Hodinové geny period a timeless jsou rytmicky exprimovány v mozku čerstvě vylíhnutých, fotosenzitivních larev mouchy Sarcopaha crassipalpis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171392