Počet záznamů: 1

Nová centra přemyslovských Čech a Moravy ve 13. století

 1. 1.
  0323368 - ARUB-Q 2009 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Doležel, Jiří
  Nová centra přemyslovských Čech a Moravy ve 13. století.
  [New Centres of Přemyslids Bohemia and Moravia in the 13th Century.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), 351-361, 366-377. ISBN 978-80-7106-352-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Czech Lands in the 13th Century * New Administrative, Power and Economic Centres * Castles and Towns * Urbanisation, its Sorts and Stages
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Samostatná kapitola v rámci souhrnné monografie o přemyslovské dynastii a českých zemích za její vlády sumarizuje současné poznatky o centrech nového typu, formujících se v průběhu 13. století: hradech, tvrzích a městech. Důraz je položen na roli institucionálních měst v dobovém společenském a ekonomickém vývoji.

  A separate chapter within an overall monograph about the Přemyslids dynasty and Bohemian countries during their reign summarises the present knowledge about centres of a new sort growing during the 13th century: castles, fortresses and towns. The accent is put on the role of institutional towns in the social and economic development of the period.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171349