Počet záznamů: 1  

Spectrometry of linear energy transfer and dosimetry measurements on board space-and aircrafts

 1. 1. 0323362 - UJF-V 2009 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Ploc, Ondřej - Jadrníčková, Iva
  Spectrometry of linear energy transfer and dosimetry measurements on board space-and aircrafts.
  [Spektrometrie lineárního přenosu energie a dozimetrická měření na palubách letadel a kosmických lodí.]
  Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei, Letters. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 113-123 ISSN 1814-5957
  Grant CEP: GA ČR GA202/04/0795; GA AV ČR KSK2067107
  Grant ostatní:Evropské společenství(XE) FIGM-CT2000-00068; Evropské společenství(XE) ILSRA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: spectrometry of linear energy transfer * dosimetry measurements * detectors
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  The paper describes estimation of the contribution of different components to the exposure level onboard aircrafts and spacecrafts using Liulin - energy deposition spectrometer and thermoluminescent detectors in combination with the spectrometer of linear energy transfer (LET) based on track etch detectors. These detectors were exposed onboard International Space Station, two shorter space-shuttle missions, and aircraft since 2001 to 2006.

  Článek popisuje odhad příspěvku různých komponent k úrovni ozáření na palubách letadel a kosmických lodí pomocí Liulinu – spektrometru deponované energie a termoluminiscenčních detektorů v kombinaci se spektrometrem lineárního přenosu energie založeného na principu detektoru stop. Tyto detektory byly umístěny na palubě Mezinárodní kosmické stanice, dvou kratších misích raketoplánu a na palubě letadla od roku 2001 do roku 2006.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171343