Počet záznamů: 1  

New radiometric ages for the Early Upper Palaeolithic type locality of Brno-Bohunice (Czech Republic). Comparison of OSL, IRSL,TL and 14C dating results

 1. 1. 0323359 - ARUB-Q 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Richter, D. - Tostevin, G. - Škrdla, Petr - Dawies, W.
  New radiometric ages for the Early Upper Palaeolithic type locality of Brno-Bohunice (Czech Republic). Comparison of OSL, IRSL,TL and 14C dating results.
  [Nová radiometrická data pro časný mladý paleolit z typové lokality Brno-Bohunice (Česká republika). Porovnání dat OSL, IRSL, TL a 14C.]
  Journal of Archaeological Science. Roč. 36, č. 3 (2009), s. 708-720 ISSN 0305-4403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Early Upper Paleolithic * Bohunician * Middle Danube
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Impakt faktor: 1.847, rok: 2009

  New radiometric and OSL data from Brno-Bohunice are reprted and compare to TL results.

  Jsou publikována nová radiometrická data z Brna-Bohunic a porovnána s výsledky TL datování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171341