Počet záznamů: 1  

Characterization of the sodium binding sites in microcrystalline ATP by Na-23-solid-state NMR and ab initio calculations

 1. 1. 0323315 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Nausner, M. - Brus, Jiří - Hauebl, M. - Müller, N. - Schoefberger, W.
  Characterization of the sodium binding sites in microcrystalline ATP by Na-23-solid-state NMR and ab initio calculations.
  [Charakterizace Na vazebných míst v mikrokrystalickém ATP pomocí 23Na MAS NMR a kvatově chemických výpočtů.]
  Inorganica chimica acta. Roč. 362, č. 4 (2009), s. 1071-1077 ISSN 0020-1693
  Grant CEP: GA MŠk MEB060718
  Grant ostatní:Austrian Science Fund(AT) P18384-B10; bilateral scientific and technological cooperation between Austria and Czech Republic(AT) WTZ P-09/2007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: solid state NMR * MQMAS * Gaussian
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.322, rok: 2009

  We have presented NMR data characterizing the sodium sites in samples of hydrated Na2ATP. Large molecular clusters were used in ab initio calculations to obtain accurate quadrupolar parameters for the four distinct sodium sites. We showed that the charges at larger distances contribute significantly to the electric field gradients on the sodium ions.

  Byla popsána struktura vazených míst v mikrokrystalickém Na2ATP pomocí 23Na MAS NMR. Relativně rozsáhlé molekulární klastry byly použity jako vstupní data pro kvatově chemické výpočty kvadrupolárních parametrů a vliv meziatomární vzdálenosti na gradient elektrického pole byl detailně popsán
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171314