Počet záznamů: 1

A new mass conservation approach to the study of CO2 advection in an alpine forest

 1. 1.
  0323312 - UEK-B 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Montagnani, L. - Manca, G. - Canepa, E. - Georgieva, E. - Acosta, Manuel - Feigenwinter, C. - Janouš, Dalibor - Kerschbaumer, G. - Lindroth, A. - Minach, L. - Minerbi, S. - Molder, M. - Pavelka, Marian - Seufert, G. - Zeri, M. - Ziegler, M.
  A new mass conservation approach to the study of CO2 advection in an alpine forest.
  [Nový přístup ke studiu advekce CO2 v alpinském lese, založený na nachování hmotnosti.]
  Journal of Geophysical Research. Roč. 114, č. 10 (2009), nemá ISSN 0148-0227
  Klíčová slova: Advex * advective flux * NEE * CO2 * Renon
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 3.082, rok: 2009

  A new method is proposed for the computation of CO2 Net Ecosystem Exchange (NEE) and its components in a forest ecosystem. Advective flux is estimated by taking into account the air mass conservation principle. The methodology is applied to experimental data collected at the alpine site of Renon during the Advex project. The advection flux was found to be prevailing positive at night and negative during the day. We tested the effect of its summation on turbulent and storage fluxes to produce half-hourly values of NEE. The effect of addition of the advection component was an increase in the values of parameters indicating ecosystem respiration, quantum yield, and photosynthetic capacity.

  Byla navržena nová metoda pro výpočet čisté ekosystémové výměny CO2 (NEE) a jejích komponent. Advektivní tok je odhadován použitím principu zachování hmotnosti vzduchu. Metodika je aplikována na experimentální data získaná na alpinské lokalitě Renon během projektu Advex. V noci byl advektivní byl převážně pozitivní, přes den negativní. Testovali jsme vliv jeho součtu na turbulentní a ukládací toky k vytvoření půlhodinových hodnot NEE. Vliv advektivní komponenty způsobil nárůst hodnot parametrů udávajících respiraci ekosystému, množství výnosu a fotosyntetickou kapacitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171312