Počet záznamů: 1  

Fast synthesis of nanostructured microspheres of a bridged silsesquioxane via ultrasound-assisted sol-gel processing

 1. 1. 0323310 - UMCH-V 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Romeo, H. E. - Fanovich, M. A. - Williams, R. J. J. - Matějka, Libor - Pleštil, Josef - Brus, Jiří
  Fast synthesis of nanostructured microspheres of a bridged silsesquioxane via ultrasound-assisted sol-gel processing.
  [Rychlá syntéza nanostrukturovaných mikročástic „přemostěných“ silsesquioxanů sol-gel procesem s využitím ultrazvuku.]
  Macromolecular Chemistry and Physics. Roč. 210, č. 2 (2009), s. 172-178 ISSN 1022-1352
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400500701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: bridged silsesquioxanes * host-guest systems * phase separation * self-assembly * supramolecular structures
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.570, rok: 2009

  The significance of this work is related to the possibility of employing ultrasonic irradiation-assisted self-assembly of a diversity of bridged building blocks to synthesize nanostructured hybrid microspheres. Bridges containing pendant groups can be employed to generate cavities thatcan be used as hosts of a diversity of organic molecules.

  Význam této práce spočívá ve využití samouspořádání přemostěných stavebních bloků vlivem ultrazvukového vlnění k přípravě nanostrukturovaných hybridních mikročástic. Můstky obsahující visící skupiny mohou být využity k tvorbě dutin, do kterých lze umístit různé organické molekuly.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171310