Počet záznamů: 1  

Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification

 1. 1. 0323309 - UCHP-M 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Karel - Pohořelý, Michael - Hartman, Miloslav - Martinec, J.
  Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification.
  [Předúprava a dávkování biomasy pro tlakové hořákové zplyňování.]
  Fuel Processing Technology. Roč. 90, č. 5 (2009), s. 629-635 ISSN 0378-3820
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400720701
  Grant ostatní:RFCS(XE) CT/2007/00005
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: biomass * feeding * gasification
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Impakt faktor: 2.321, rok: 2009

  In our contribution we have compared advantages and disadvantages of four different methods for biomass (wood) thermal pretreatment and grinding for feeding of the biomass-fuel to pressurized entrained flow gasifier. The four methods of pretreatment and feeding involve drying, torrefaction, flash pyrolysis and dissolution of wood in organic solvent. The resulting fuels after pretreatment are compared in terms of heating value, grinding energy needed, overall efficiency of conversion (from raw biomass to fuel), auxiliary energy needed, fluidization properties, pneumatic feeding properties, pumping, viscosity and possible changes of properties of liquids/slurry, storage, microbial attack, emissions from thermal pretreatment and overall integration with pressurized entrained flow gasification.

  V přehledném článku jsou srovnány výhody a nevýhody čtyř různých metod předúpravy a dávkování biomasy (dřeva) pro tlakové hořákové zplyňování. Čtyři metody zahrnují sušení, torefakci, rychlou pyrolýzu a částečné rozpouštění dřeva v organických rozpouštědlech. Předúpravy a dávkování jsou srovnány ve smyslu výhřevnosti paliva, energie potřebné pro předúpravu, celkovou účinnost konverze z původní biomasy na dané výsledné palivo, vlastnosti paliva relevantní pro dávkování do tlaku, možnosti skladování paliva a vliv na celkové emise. Také jsou posouzeny možnosti integrace předúpravy biomasy a dávkování s tlakovým zplyňováním.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171309