Počet záznamů: 1  

Changes of atmospheric circulation in central Europe and their influence on climatic trends in the Czech Republic

 1. 1. 0323304 - UFA-U 2009 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Cahynová, Monika - Huth, Radan
  Changes of atmospheric circulation in central Europe and their influence on climatic trends in the Czech Republic.
  [Změny atmosférické cirkulace ve střední Evropě a jejich vliv na klimatické trendy v České republice.]
  Theoretical and Applied Climatology. Roč. 96, 1-2 (2009), s. 57-68 ISSN 0177-798X
  Grant CEP: GA MŠk OC 115; GA AV ČR IAA300420506
  Grant ostatní:COST(XE) 733
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: atmospheric circulation * Hess-Brezowsky classification * circulation type * climatic trends * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.776, rok: 2009
  http://www.springerlink.com/content/rn081x225x713222/fulltext.pdf

  This work deals with the influence of changes in atmospheric circulation on observed trends of 11 climatic elements at 21 stations in the Czech Republic in 1961–1998. Atmospheric circulation in central Europe is described by the German (Hess-Brezowsky) and Czech-Slovak (Brádka’s) subjective catalogues of synoptic types. In the study period there is a strong downward trend in the occurrence of anticyclonic types in Brádka’s catalogue in all seasons, mostly in autumn. Westerly and northwesterly types become more frequent in autumn and winter, less frequent in spring and summer under both catalogues. Changes in atmospheric circulation are the primary cause of massive winter warming and autumn cooling, which is connected with increasing precipitation and humidity. Summer climate trends are unrelated to circulation changes. Simultaneous use of more classifications for the detection of climatic changes is highly recommended, as the long-term circulation trends depend on the catalogue used.

  Článek se zabývá vlivem cirkulačních změn na pozorované trendy 11 klimatických prvků na 21 stanicích v České republice v období 1961–1998. Atmosférická cirkulace ve střední Evropě je popsána dvěma subjektivními synoptickými katalogy: německým (podle Hesse a Brezowského) a československým (podle Brádky a kol.). V zájmovém období pozorujeme snižování četnosti anticyklonálních typů v čs. katalogu ve všech sezónách, nejvíce však na podzim. Západních a sz. typů přibývá na podzim a v zimě, ubývá na jaře a v létě (v obou katalozích). Změny četnosti cirkulačních typů jsou hlavní příčinou prudkého zimního oteplování a také podzimního ochlazování, jež je provázeno nárůstem srážek a relativní vlhkosti vzduchu. Letní klimatické trendy nesouvisejí se změnami cirkulace. Doporučujeme používat více katalogů najednou pro studium klimatických změn, neboť dlouhodobé trendy velmi závisejí na použitém katalogu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171304