Počet záznamů: 1  

Effects of selected endocrine disruptors on meiotic maturation, cumulus expansion, syntesis of hyaluronan and progesterone by porcine oocyte-cumulus complexes

 1. 1. 0323300 - UZFG-Y 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mlynarčíková, A. - Nagyová, Eva - Ficková, M. - Scsuková, S.
  Effects of selected endocrine disruptors on meiotic maturation, cumulus expansion, syntesis of hyaluronan and progesterone by porcine oocyte-cumulus complexes.
  [Vliv vybraných endokrinních disruptorů na meiotické zrání, expanzi kumulu, syntézu hyaluronové kyseliny a progesteronu oocyt-kumulárními komplexy prasat.]
  Toxicology in Vitro. Roč. 23, - (2009), s. 371-377 ISSN 0887-2333
  Grant CEP: GA ČR GA305/05/0960
  Grant ostatní:VEGA(SK) 2/6171/26; EU(XE) QLK4-CT-2002-02637
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: oocyte-cumulus complex * meiotic maturation * cumulus expansion
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.060, rok: 2009

  Before ovulation, cumulus cells synthesize a large amount of hyaluronan (HA) that is organized in an extracellular matrix.This process is called cumulus expansion. We assessed effects of endocrine disruptors (bisphenol A, BPA, 4-chloro-3-methyl phenol, CMP, di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, and benzyl butyl phthalate, BBP) on FSH-induced meiotic maturation of porcine oocyte-cumulus complexes (OCC) cultured in vitro. BPA and CMP, significantly affected meiotic maturation of OCC. The number of oocytes that underwent GVBD; 78.7% and 72.4% as well as the rate of oocytes that reached M II; 50% and 53.6%, were decreased compared to control: GVBD-89.6% ; M II- 81.5%. FSH-stimulated expansion of cumulus was altered by the highest concentration of BPA and CMP (70% and 64% vs. 80.3% in control). Although BPA did not alter FSH-stimulated HA synthesis by cumulus cells, its incorporation within the complex was reduced to a half of control value. Progesterone production by OCC was significantly changed in the presence of BPA or DEHP. Our results provide valuable information that oocyte development was adversely affected during in vitro culture with endocrine disruptors.

  Kumulární buňky, před ovulací, syntetizují hyaluronovou kyselinu (HA), která se podílí jak na organizaci mezibuněčné hmoty ("expanze kumulu") tak i na oplození. Sledovali jsme vliv endokrinních disruptorů (bisphenol A, BPA; 4-chloro-3-methyl phenol, CMP; di(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP; a benzyl butyl phthalate, BBP) na FSH-stimulované meiotické zrání a expanzi oocyt-kumulárních komplexů (OCC) prasat v průběhu in vitro kultivace. BPA i CMP, významně ovlivnily meiotické zrání oocytů. Počet oocytů, u kterých došlo k rozpadu zárodečného váčku (GVBD; 78,7% a 72,4%) jako i počet oocytů, které se vyvíjely do metafáze II (M II; 50% a 53,6%), byl snížen v porovnaní s kontrolou ( GVBD- 89,6%; M II- 81,5%). FSH-stimulovaná expanze kumulu byla snížená nejvyšší koncentrací BPA a CMP (70% a 64% vs 80,3% kontrola). Ačkoliv BPA nezměnil FSH indukovanou syntézu HA kumulárními buňkami, její zabudováni do komplexu bylo redukováno na polovinu kontrolní hodnoty. Produkce progesteronu OCC byla významně změněná po přidání BPA nebo DEHP do média. Zjistili jsme, že in vitro proces meiotického zrání oocytů byl nepříznivě ovlivněn v přítomnosti endokrinních disruptorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171301