Počet záznamů: 1  

Voltametrické stanovení herbicidu Bifenoxu na rtuťovým meniskem modifikované pevné stříbrné amalgámové elektrodě

 1. 1. 0323278 - UFCH-W 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Cabalková, D. - Barek, J. - Fischer, J. - Navrátil, Tomáš - Pecková, K. - Josypčuk, Bohdan
  Voltametrické stanovení herbicidu Bifenoxu na rtuťovým meniskem modifikované pevné stříbrné amalgámové elektrodě.
  [Voltammetric Determination of Herbicide Biphenox on Mercury-Meniscus-Modified Solid Silver Amalgam Electrode.]
  Chemické listy. Roč. 103, č. 3 (2009), s. 236-242 ISSN 0009-2770
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: bifenox * voltammetry * solid silver amalgam electrode
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.717, rok: 2009

  Optimální podmínky jsou popsány pro stanovení mikromolárních a submikromolárních koncentrací herbicidu Biphenoxu diferenční pulsní voltametrií (DPV) na netoxické pevné stříbrné amalgámové elektrodě modifikované rtuťovým meniskem ve vodně-metabolickém (9:1) Brittonově-Robinsonově pufru (pH 7). Mez stanovitelnosti činí 2.4.10-7 Mol.L-1. Cyklická voltametrie se stejnou pracovní elektrodou byla použita pro objasnění mechanismu elektrodové reakce.

  Optimum conditions are described for the determination of micromolar and submicromolar concentrations of herbicide Biphenox by differential pulse voltammetry (DPV) on non-toxic solid silver amalgam electrode modified with mercury meniscus in aqueous methanolic (9:1) Britton-Robinson buffer (pH 7). The limit of quantification is 2.4. 10(-7) Mol l(-1). Cyclic voltammetry with the same working electrode was used to clarify the mechanism of the electrode reaction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171283