Počet záznamů: 1  

Mirror instability: From quasi-linear diffusion to coherent structures

 1. 1. 0323273 - UFA-U 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Hellinger, Petr - Kuznetsov, E. A. - Passot, T. - Sulem, P. L. - Trávníček, Pavel M.
  Mirror instability: From quasi-linear diffusion to coherent structures.
  [Zrcadlová nestabilita: Od kvazi-lineární difuze ke koherentním strukturám.]
  Geophysical Research Letters. Roč. 36, L06103 (2009), L06103/1-L06103/5 ISSN 0094-8276
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420702; GA AV ČR IAA300420602; GA MŠk MEB020736
  Grant ostatní:Barrande-Egide(FR) 14226SH; RFBR(RU) 06-01-00665
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: Magnetosheath * waves and instabilities * nonlinear evolution
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 3.204, rok: 2009

  A model for the nonlinear dynamics of mirror modes near the instability threshold is presented. By matching the quasi-linear theory for the space-averaged distribution function with a reductive perturbative description of the mirror modes, the model reproduces the early-time flattening of the distribution function and the development of magnetic humps from an initial noise, in agreement with Vlasov-Maxwell numerical simulations. It suggests a possible mechanism at the origin of the mirror structures observed in planetary magnetosheaths and in the solar wind.

  Model nelineární dynamiky zrcadlových vln blízko prahu nestability je prezentován. Spojením kvazi-lineárního modelu pro prostorově zprůměrovanou distribuční funkcí s reduktivně perturbativním popisem zrcadlových vln nový model reprodukuje počáteční zploštění distribuční funkce a vývoj magnetických hrbů z počátečního šumu v souhlase s výsledky simulací Vlasovových-Maxwellovských rovnic. To vede k navržení možného mechanismu původu zrcadlových struktur pozorovaných v planetárních magnetoobálkách a ve slunečním větru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171279