Počet záznamů: 1

A Multisensor for Electrochemical Sequential Autonomous Automatic Measurements

 1. 1.
  0323270 - UFCH-W 2009 RIV PL eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan - Barek, J.
  A Multisensor for Electrochemical Sequential Autonomous Automatic Measurements.
  [Multisensor pro elektrochemická sekvenční autonomní automatická měření.]
  Chemia Analityczna. Roč. 54, č. 1 (2009), s. 3-17 ISSN 0009-2223
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: multisensor * solid amalgam electrodes * solid composite electrodes * Glassy carbon electrode
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 0.702, rok: 2009

  A newly constructed electrochemical multisensor containing 8 different sensors (5 different solid amalgam electrodes, platinum, gold and glassy carbon electrodes) for analysis of small sample volumes (5-200 mu L) was developed. The multisensor was connected to the specially constructed and developed electrochemical multichannel device for sequential autonomous measurements. This device consisted of a computer (PC or notebook), an interface card, and a control box: it enables to control up to 8 sensors (i.e., electrode sets) in a chosen sequence, where each sensor can be analyzed using different methods (e.g., DCV, DPV, coulometry, chronopotentiometry, square-wave voltammetry), different parameters, etc. The analysis of the mixture of nucleic bases adenine and guanine and of ferrocene was used to demonstrate possibilities of this device.

  Nově zkonstruovaný elektrochemický multisenzor, obsahující 8 různých senzorů (5 různých pevných amalgámových elektrod, platinovou, zlatou a elektrodu ze skleného uhlíku), byl vyvinut pro analýzu malých objemů vzorků (5-200 .mu.L). Multisensor byl připojen k speciálně zkonstruovanému a vyvinutému elektrochemickomu multikanálovému přístroji pro sekvenční autonomní měření. Tento přístroj sestává z počítače (PC či notebook), interfaceové karty a řidicího boxu: umožňuje řízení až 8 senzorů (tj. elektrodových sad) ve zvoleném pořadí, kde každý senzor může aplikovat různou metodu (např. DCV, DPV, coulometrii, chronopotenciometrii, square-wave voltametrii), různé parametry atd. Analýza směsi bází nukleových kyselin, adeninu a guaninu, a ferrocenu byla použita jako příklad možností přístroje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171276