Počet záznamů: 1

Surface Tension Measurements for Four 1-Alkyl-3-methylimidazolium-Based Ionic Liquids with Hexafluorophosphate Anion

  1. 1.
    0323267 - UT-L 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Klomfar, Jaroslav - Součková, Monika - Pátek, Jaroslav
    Surface Tension Measurements for Four 1-Alkyl-3-methylimidazolium-Based Ionic Liquids with Hexafluorophosphate Anion.
    [Měření povrchového napětí čtyř iontových kapalin založených na 1-alkyl-3-methylimidazolovém kationtu s hexafluorofosfátovým aniontem.]
    Journal of Chemical and Engineering Data. Roč. 54, č. 4 (2009), s. 1389-1394 ISSN 0021-9568
    Grant CEP: GA AV ČR IAA200760701
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
    Klíčová slova: surface tension * ionic liquids
    Kód oboru RIV: BJ - Termodynamika
    Impakt faktor: 1.695, rok: 2009

    Air-liquid interfacial surface tension measurements were performed on four 1-alkyl-3-methylimidazolium-based ([Cnmim], n=3,4,6,8) ionic liquids at 15 temperatures from (287 to 353) K at atmospheric pressure. The surface tension average values at particular temperatures are presented with estimated overall standard uncertainty of 0.05 mN/m.

    Byly provedena měření povrchového napětí čtyř iontových kapalin založených na 1-alkyl-3-methylimidazolovém kationtu při 15 teplotách v rozsahu 287 až 353 K a atmosférickém tlaku. Standardní nejistota povrchového napětí byla stanovena na 0.05 mN/m.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171275