Počet záznamů: 1  

Faithful inheritance of cytosine methylation patterns in repeated sequences of the allotetraploid tobacco correlates with the expression of DNA methyltransferase gene families from both parental genomes

 1. 1. 0323254 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Fulneček, Jaroslav - Matyášek, Roman - Kovařík, Aleš
  Faithful inheritance of cytosine methylation patterns in repeated sequences of the allotetraploid tobacco correlates with the expression of DNA methyltransferase gene families from both parental genomes.
  [Spolehlivá dědičnost vzoru methylace cytosinů v repetitivních sekvencích allotetraploidního tabáku koreluje s expresí genových rodin DNA methyltransferas z obou rodičovských genomů.]
  Molecular Genetics and Genomics. Roč. 281, č. 4 (2009), s. 407-420 ISSN 1617-4615
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA204/06/1432; GA ČR(CZ) GA521/07/0116
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: cytosine methylation * DNA (cytosine-5) methyltransferase * allopolyploidy
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.579, rok: 2009

  Complementary DNA sequences of three main plant DNA (cytosine-5) methylatransferase genes (MET1, CMT3, DRM) were cloned and sequenced from Nicotiana sylvestris and Nicotiana tomentosiformis, maternal and paternal progenitors of tobacco (Nicotiana tabacum) respectively. All methyltransferase parental genes had been inherited in tobacco where they were additively expressed in all examined tissues. Methylation analysis of several repetitive sequences showed similar levels of 5-methylcytosine in tobacco and its progenitor species.

  Komplementární DNA sekvence tří hlavních rostlinných genů DNA (cytosin-5) methylatransferas (MET1, CMT3, DRM) byly klonovány a sekvenovány z Nicotiana sylvestris a Nicotiana tomentosiformis,mateřských a otcovských progenitorů tabáku (Nicotiana tabacum). Všechny rodičovské geny byly v tabáku zděděny, a zde byly aditivně exprimovány ve všech zkoumaných pletivech. Methylační analysa několika repetitivních sekvencí ukázala podobné hladiny 5-methylcytosinů v tabáku a jeho progenitorových druzích.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171269