Počet záznamů: 1  

The warped young stellar disc in the Galactic centre

 1. 1. 0323152 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubr, Ladislav - Schovancová, J. - Kroupa, P.
  The warped young stellar disc in the Galactic centre.
  [Zkroucený disk mladých hvězd v jádru Galaxie.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 496, č. 3 (2009), s. 695-699 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0052
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10030501
  Klíčová slova: black holes * galactic centre
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  We derive an analytical formula for the rate of precession of individual stellar orbits and we show that it is highly sensitive to the orbital semi-major axis and inclination with respect to the plane of the torus, as well as to the mass of the torus.

  V této práci odvozujeme analytický vztak pro míru precese drah jednotlivých hvězd a ukazujeme, že je velmi citlivá na hodnotu hlavní poloosy a sklonu dráhy vzhledem k rovině toru, a rovněž je citlivá na hmotnost toru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171204