Počet záznamů: 1  

Data, Information and Knowledge. Chapter I

 1. 1. 0323142 - UIVT-O 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Zvárová, Jana - Veselý, Arnošt - Vajda, Igor
  Data, Information and Knowledge. Chapter I.
  [Data, informace a znalosti (kapitola 1).]
  Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications. Hershey: Information Science Reference, 2009 - (Berka, P.; Rauch, J.; Zighed, D.), s. 1-36. ISBN 978-1-60566-218-3
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504; CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: data * information * knowledge
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  This chapter introduces the basic concepts of medical informatics: data, information, and knowledge. Data are classified into various types and illustrated by concrete medical examples. The concept of knowledge is formalized in the framework of a language related to objects, properties, and relations within ontology. Various aspects of knowledge are studied and illustrated on examples dealing with symptoms and diseases. Several approaches to the concept of information are systematically studied, namely the Shannon information, the discrimination information, and the decision information. Moreover, information content of theoretical knowledge is introduced. All these approaches to information are illustrated on one simple medical example.

  Kapitola zavádí základní pojmy medicínské informatiky: data, informace a znalosti. Data jsou klasifikována do několika typů a ilustrována příklady s medicínskou tématikou. Pojem znalost je formalizován v rámci jazyka vztaženého k objektům, vlastnostem a vztahům v rámci ontologie. Jsou studovány různé aspekty znalostí a ilustrovány na příklad o nemocech a příznacích. Několik přístupů k pojmu informace je systematicky studováno, jmenovitě Shannonova informace, diskriminační informace a rozhodovací informace. Navíc informační obsah teoretické znalosti je zaveden. Všechny přístupy k informaci jsou ilustrovány na jenom příkladu s medicínskou tématikou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171195