Počet záznamů: 1  

Data Mining in Atherosclerosis Risk Factor Data. Chapter XVIII

 1. 1. 0323140 - UIVT-O 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Berka, Petr - Rauch, Jan - Tomečková, Marie
  Data Mining in Atherosclerosis Risk Factor Data. Chapter XVIII.
  [Dobývání znalostí z dat o rizikových faktorech atherosklerózy (kapitola 18).]
  Data Mining and Medical Knowledge Management: Cases and Applications. Hershey: Information Science Reference, 2009 - (Berka, P.; Rauch, J.; Zighed, D.), s. 376-397. ISBN 978-1-60566-218-3
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: atherosclerosis * association rules * decision rules
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  The goal of this chapter is to describe goals, current results and further plans of long time activity concerning application of data mining and machine learning methods to the complex medical data set. The analyzed data set concerns longitudinal study of atherosclerosis risk factors. The structure and main features of this data set as well as methodology of observation of risk factors are introduced. The important first steps of analysis of atherosclerosis data are described in details together with a large set of analytical questions defined on the basis of first results. Experience in solving these tasks is summarized and further directions of analysis are outlined.

  Cílem kapitoly je popsat cíle, současné výsledky i výhledy týkající se aplikace dobývání znalostí a strojového učení na komplexní medicínská data. Analyzovaná data se týkají dlouhodobé studie rizikových faktorů aterosklerózy. Kapitola popisuje strukturu dat i metodiku sledování rizikových faktorů. Detailně jsou popsány příklady analýz i rozsáhlý soubor analytických otázek vycházející z prvních výsledků. Kapitola shrnuje zkušenosti získané při řešení těchto úloh a nastiňuje směr dalších analýz.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171194