Počet záznamů: 1  

Mirror structures above and below the linear instability threshold: Cluster observations, fluid model and hybrid simulations

 1. 1. 0323113 - UFA-U 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Génot, V. - Budnik, E. - Hellinger, Petr - Passot, T. - Belmont, G. - Trávníček, Pavel M. - Sulem, P. L. - Lucek, E. - Dandouras, I.
  Mirror structures above and below the linear instability threshold: Cluster observations, fluid model and hybrid simulations.
  [Zrcadlové struktury pod a nad lineárním prahem nestability: pozorování družice Cluster, fluidní model a hybridní simulace.]
  Annales Geophysicae. Roč. 27, č. 2 (2009), s. 601-615 ISSN 0992-7689
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300420702; GA AV ČR IAA300420602
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: magnetosheath * waves and instabilities * nonlinear evolution
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech
  Impakt faktor: 1.648, rok: 2009
  http://www.ann-geophys.net/27/601/2009/

  Using 5 years of Cluster data, we present a detailed statistical analysis of magnetic fluctuations associated with mirror structures in the magnetosheath. We especially focus on their shape of quasi-sinusoidal forms, holes and peaks. The occurrence frequency and the most probable location of the various types of structures is discussed, together with their relation to local plasma parameters. While these properties have previously been correlated to the β of the plasma, we emphasize here the influence of the distance to the linear mirror instability threshold. This enables us to interpret the observations of mirror structures in a stable plasma in terms of bistability and subcritical bifurcation. The data analysis is supplemented by the prediction of a quasi-static anisotropic MHD model and hybrid numerical simulations in an expanding box aimed at mimicking the magnetosheath plasma. This leads us to suggest a scenario for the formation and evolution of mirror structures.

  Detailní analýza magnetických fluktuací asociovaných se zrcadlovými strukturami v magnetoobálce je prezentována na základě 5 let pozorování družice Cluster. Analýza je především zaměřena na geometrii těchto fluktuací, které mají kromě kvazi-sinusoidních profilů také formu děr a hrbů. Četnost a pozice těchto různých struktur je diskutována spolu s jejich vztahem k lokálním plazmovým parametrům. Zatímco v předchozích pracech byly tyto struktury vztaženy k β plazmatu, zde je zdůrazněna role vzdálenosti od lineárního prahu zrcadlové nestability. To nám umožňuje interpretovat pozorované zrcadlové struktury v pojmech bistability a subkritické bifurkace. Analýza dat je doplněna srovnáním s předpovědmi kvazi-statického MHD modelu a hybridních simulací v expandující krabici, které napodobují dynamiku magnetoobálkového plazmatu. Kombinace těchto výsledků nás vede k návrhu scénáře vzniku a vývoje zrcadlových struktur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171173