Počet záznamů: 1  

Sperm depletion as a consequence of increased sperm competition risk in the European bitterling, Rhodeus amarus

 1. 1. 0323111 - UBO-W 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Smith, C. - Pateman-Jones, C. - Zieba, G. - Przybylski, M. - Reichard, Martin
  Sperm depletion as a consequence of increased sperm competition risk in the European bitterling, Rhodeus amarus.
  [Nedostatek spermií jako důsledek zvýšeného rizika kompetice spermií u hořavky duhové (Rhodeus amarus).]
  Animal Behaviour. Roč. 77, č. 5 (2009), s. 1227-1233 ISSN 0003-3472
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: alternative mating tactics * European bitterling * mating system * sexual conflict * sexual selection * sneaking * sperm competition * sperm economy
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 2.890, rok: 2009

  Sperm depletion occurs when males are unable to maintain ejaculate size over successive ejaculations and appears to be widespread across multiple taxa. We used the European bitterling in experiments to investigate sperm depletion over different temporal scales at different levels of sperm competition risk. The spermatozoa density of territorial male ejaculates declined over five consecutive ejaculations, but mean ejaculate size was significantly larger if the male was exposed to a rival, suggesting males were sensitive to sperm competition risk and modulated ejaculate size in accordance with theoretical models. However, following successive matings over the course of a day, males exposed to rivals produced significantly smaller ejaculates than males with a low risk of sperm competition. Results are discussed with reference to a possible intersexualconflict over the size and distribution of ejaculates in the context of male sperm depletion and femalesperm limitation.

  Pomocí experimentálního přístupu jsme sledovali, zda samci hořavek mohou ovlivnit počet spermií v ejakulátu. Počet spermií jsme stanovovali ze standardizovaného objemu vody odebrané přímo ze žaberní dutiny mlže. Samce jsme vystavovali zvýšenému riziku kompetice spermií a zkoumali, zda zvýší počet spermií investovaných do konkrétní ejakulace. Dále jsme testovali, zda počet spermií v následných ejakulátech samců hořavky klesá vlivem zvýšeného rizika kompetice spermií. Zjistili jsme, že množství spermií (respektive hustota spermií v ejakulátu) během jednoho tření (mezi první a pátou ejakulací) postupně klesala. Množství spermií v ejakulátu bylo významně vyšší v případě, že byl sledovaný samec vystaven riziku kompetice spermií. To znamená, že samci hořavek mají určitou kontrolu nad počtem spermií v konkrétním ejakulátu. Produkce spermií v pozdějších třeních byla výrazně nižší u obou skupin samců, nicméně u samců vystavených zvýšenému riziku kompetice spermií byl pokles výraznější.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171172