Počet záznamů: 1  

Dynamics of Flow in Wake behind Ahmed Body

 1. 1. 0323108 - UT-L 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Uruba, Václav
  Dynamics of Flow in Wake behind Ahmed Body.
  [Dynamika proudění v úplavu za Ahmed Body.]
  EUROMECH COLLOQUIUM 509. Berlin: Technische Universität Berlin, 2009 - (Schober, M.; Löfdahl, L.), s. 236-247. ISBN N.
  [EUROMECH COLLOQUIUM 509. Berlin (DE), 24.03.2009-25.03.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1112
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: wake * dynamics * TR-PIV * BOD, POPs
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  The flow-field in the wake of 2D Ahmed body was studied experimentally. The study is oriented on unsteady behavior of the free shear layers arising in the wake as well as on the wake itself. Both time-mean structures and typical dynamical structures in the wake are presented. The experimental data acquired using time resolved PIV method involves both temporal and spatial correlations. The flow-field was analyzed using the Bi-Orthogonal Decomposition method as a generalization of the Proper Orthogonal Decomposition. Then, the dynamical energetic modes were identified by application of Principal Oscillation Patterns method. The provided information could be used for construction of a low-dimensional dynamic model of the flow involving physics behind the phenomenon.

  V práci jsou výsledky experimentálního studia úplavu za Ahmed Body, pozornost je věnována nestacionaritám ve smykové vrstvě na hranici úplavu i v úplavu samotném. jsou ukázány časově střední i dynamické struktury. Časové a prostorové korelace jsou vyhodnocovány z dat získaných metodou time-resolved PIV. Pro analýzu vektorových polí byla využita metoda POD, respektive BOD a dále nová metoda Principal Oscillation Patterns (POPs). Získané informace slouží k porozumění dynamických jevů, lze je použít pro volbu strategie řízení proudění v úplavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171169