Počet záznamů: 1  

Detecting Nonlinear Oscillations in Broadband Signals

 1. 1. 0323053 - UIVT-O 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vejmelka, Martin - Paluš, Milan
  Detecting Nonlinear Oscillations in Broadband Signals.
  [Detekce oscilací v širokopásmových signálech.]
  Chaos. Roč. 19, - (2009), 1015114-1-1015114-7 ISSN 1054-1500
  Grant CEP: GA MŠk 7E08027
  GRANT EU: European Commission(XE) 200728 - BRAINSYNC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: nonlinear dynamical systems * oscillations * random processes * time series analysis * EEG
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 1.795, rok: 2009

  The work deals with the problem of detecting nonlinear oscillatory activity in broadband time series. The method is based on a statistical test discriminating nonlinear activity from linearly filtered noise. Information about the nonlineary of the oscillatory process is important for subsequent analysis by methods of phase dynamics such as phase synchronization detection.

  Je popsána metoda pro detekci nelineární oscilační aktivity v širokopásmových signálech. Metoda detekce se zakládá na statistickém testu rozlišujícím nelineární aktivitu od lineárně filtrovaného šumu. Informace o nelinearitě procesu je důležitá pro následnou analýzu pomocí metod fázové dynamiky, jako např. detekce synchronizace.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171130