Počet záznamů: 1  

Coating of adenovirus type 5 with polymers containing quaternary amines prevents binding to blood components

 1. 1. 0322974 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Šubr, Vladimír - Kostka, Libor - Selby-Milic, T. - Fisher, K. - Ulbrich, Karel - Seymour, W. - Carlisle, R. C.
  Coating of adenovirus type 5 with polymers containing quaternary amines prevents binding to blood components.
  [Povrchová modifikace adenoviru typu 5 polymery obsahujícími kvarterní amoniové skupiny zabraňuje jejich interakci s krevními komponentami.]
  Journal of Controlled Release. Roč. 135, č. 2 (2009), s. 152-158 ISSN 0168-3659
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400500803
  GRANT EU: European Commission(XE) 512087 - GIANT
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: quaternary ammonium * HPMA * adenovirus
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 5.949, rok: 2009

  Adenovirus type 5 (Ad5) gene therapy vectors require protection against antibodies, complement proteins and blood cells if they are to be delivered intravenously to treat metastatic disease. Such protection can be achieved by chemically modifying Ad5 with polymers based on hydrophilic HPMA. Here, such polymers were designed to include side chains bearing reactive carbonyl thiazolidine-2-thione groups (TTs) to covalently modify available amino groups of the lysine residues in the Ad5 capsid. These data indicate that coating Ad5 therapeutics with such polymers will improve blood circulation half-life and deposition at disease sites.

  Vectory pro genovou terapii, adenovirus typu 5 (Ad5), vyžadují ochranu před protilátkami, proteiny a krevními buňkami, jestliže mají být intravenosně aplikovány pro léčbu metastazujících onemocnění. Této ochrany může být dosaženo chemickou modifikací Ad5 hydrofilními copolymery na bázi N-(2-hydroxypropylmethakrylamidu). Byly syntetizovány polymery nesoucí karbonyl thiazolidin-2-thionové skupiny, které reagují s amino skupinami lysinových zbytků na povrchu Ad5. Získaná data ukazují, že povrchově modifikované Ad5 těmito polymery mají delší poločas cirkulace v krvi a vyšší akumulaci v místě onemocnění.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171076