Počet záznamů: 1  

Laser CVD of Nanodisperse Ge-Sn Alloys Obtained by Dielectric Breakdown of SnH4/GeH4 Mixtures

 1. 1. 0322970 - UCHP-M 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Křenek, Tomáš - Bezdička, Petr - Murafa, Nataliya - Šubrt, Jan - Pola, Josef
  Laser CVD of Nanodisperse Ge-Sn Alloys Obtained by Dielectric Breakdown of SnH4/GeH4 Mixtures.
  [Laserová chemická deposice nanodisperní Ge-Sn slitiny v dielektrickém průrazu plynné směsi SnH4/GeH4.]
  European Journal of Inorganic Chemistry. Roč. 2009, č. 11 (2009), s. 1464-1467 ISSN 1434-1948
  Grant CEP: GA MŠk LC523
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: germanium * tin * nanostructures
  Kód oboru RIV: CH - Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
  Impakt faktor: 2.941, rok: 2009

  TEA CO2 laser-induced dielectric breakdown in equimolar mixture of gaseous stannane and germane in Ar allows chemical vapor deposition of nanostructured Ge/Sn films revealed as nanoregions of crystalline Sn and Sn-rich Ge/Sn alloys surrounded by amorphous Ge/Sn phase.

  TEA CO2 laserem indukovaný dielektrický průraz v eqimolární směsi plynného germanu a stananu v Ar dovoluje chemickou deposici nanostrukturovaných filmů obsahujících nanodomény Sn/Ge slitiny obklopené amorfní Ge/Sn fází.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171073