Počet záznamů: 1  

Heavy rains and extreme rainfall-runoff events in Central Europe from 1951 to 2002

 1. 1. 0322967 - UFA-U 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Müller, Miloslav - Kašpar, Marek - Matschullat, J.
  Heavy rains and extreme rainfall-runoff events in Central Europe from 1951 to 2002.
  [Silné srážky a extrémní průtoky ve střední Evropě v letech 1951-2002.]
  Natural Hazards and Earth System Sciences. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 441-450 ISSN 1561-8633
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300420701; GA AV ČR KJB300420802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: weather extreme * extreme precipitation * rain flood
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.357, rok: 2009
  http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/451/2009/

  Runoff data were used to better select historically significant precipitation events. The suggested criterion Qx expresses the increase of a stream runoff over up to four days in a row. Tests confirmed that Qx maxima correspond to maxima of areal precipitation in the respective catchment. Ten significant precipitation events in summer half-years from 1951 to 2002 were selected in 25 catchments each, and further studied in respect to spatial extent, simultaneous occurrence in various river basins, seasonal distribution, and temporal variability. Four regions were recognised within Central Europe that show related seasonality and simultaneous occurrence of events. Episodes with less significant precipitation events (around 1960 and 1990) alternate with inverse episodes (1970’s, second half of the 1990’s). A reasonable selection of reference events opens the door to a quantitative evaluation of dynamic and thermodynamic conditions typical for heavy rains in various parts of Central Europe.

  Na základě hydrologických dat byly vybrány významné historické případy srážek. Navržené kritérium výběru Qx vyjadřuje nárůst průtoku za období až čtyř dní. Bylo potvrzeno, že maxima takto vymezeného kritéria odpovídají maximům plošných srážek v příslušných povodích. V každém z 25 uvažovaných povodí bylo vybráno 10 událostí v letních pololetích období 1951-2002. Tyto události byly studovány z hlediska jejich prostorového rozsahu, současného výskytu v různých povodích, sezonality a meziroční variability. V rámci studovaných povodí byly rozeznány čtyři oblasti relativně homogenní z těchto hledisek. Střídala se období s menším počtem a menší významností událostí (kolem 1960 a 1990) s opačnými obdobími (70. léta, druhá polovina 90. let). Vhodný způsob výběru událostí otevírá dveře ke kvantitativnímu hodnocení dynamických a termodynamických podmínek typických pro silné srážky v různých částech Evropy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171072