Počet záznamů: 1

Coiled-coil hydrogels. Effect of grafted copolymer composition and cyclization on gelation

 1. 1.
  0322942 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dušek, Karel - Dušková, Miroslava - Yang, J. - Kopeček, J.
  Coiled-coil hydrogels. Effect of grafted copolymer composition and cyclization on gelation.
  [Hydrogely "coiled-coil". Vliv složení roubovaného polymeru a cyklizace na gelaci.]
  Macromolecules. Roč. 42, č. 6 (2009), s. 2265-2274 ISSN 0024-9297
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: hydrogels * biohybrid polymers * association
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.539, rok: 2009

  A mean-field theoretical approach was developed to model gelation of solutions of hydrophilic polymers with grafted peptide motifs capable of forming associates of coiled-coil type. The model addresses the competition between associates engaged in branching and cyclization. It results in relative concentrations of intra- and intermolecular associates dependent on associate strength and motif concentration. The gelation model is based on the statistical theory of branching processes,and in combination with the cyclization model, it predicts the critical concentration delimiting the regions of gelled and liquid states of the systém.

  Byl vyvinut model pro gelace roztoků hydrofilního polymeru s naroubovanými peptidickými motivy, která jsou schopny vytvářet asociáty typu "coiled-coil". Model bere v úvahu soupeření mezi asociáty způsobující větvení nebo uzavírají cykly. Model poskytuje předpovědi o relativních koncentracích intra- a intermolekulárních asociátů, které závisejí na síle asociátu a koncentraci motivů. Gelační model je založen na statistické teorii větvicích procesů a v kombinaci s cyklizačním modelem předpovídá kritickou koncentraci polymeru která vymezuje oblasti gelového a kapalného stavu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005149