Počet záznamů: 1  

Norsesquiterpene hydrocarbon, chemical composition and antimicrobial activity of Rhaponticum carthamoides root essential oil

 1. 1. 0322938 - UOCHB-X 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Havlík, J. - Buděšínský, Miloš - Klouček, P. - Kokoška, L. - Valterová, Irena - Vašíčková, Soňa - Zelený, V.
  Norsesquiterpene hydrocarbon, chemical composition and antimicrobial activity of Rhaponticum carthamoides root essential oil.
  [Norseskviterpen, chemické složení a antimikrobiální aktivita silice z kořenů Rhaponticum carthamoides.]
  Phytochemistry. Roč. 70, č. 3 (2009), s. 414-418 ISSN 0031-9422
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: 13-norcypera-1(5),11(12)-diene * cyperene * antimicrobial activity
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 3.104, rok: 2009

  A detailed analysis of Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin root essential oil was carried out by GC, GC–MS and GC–FTIR techniques. In total, 30 components were identified. A new norsesquiterpene 13-norcypera-1(5),11(12)-diene (22.6%), followed by aplotaxene (21.2%) and cyperene (17.9%), were isolated and their structures confirmed by 1D and 2D-NMR spectra (COSY, ROESY, HSQC, HMBC and INADEQUATE). The oil exhibited antimicrobial activity against 5 of 9 strains of bacteria. Minimum inhibitory concentrations ranged between 32 and 256 µg/ml.

  Byla provedena detailní analýza silice z kořenů Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin pomocí technik GC, GC–MS a GC–FTIR. Bylo identifikováno 30 látek. Hlavními složkami byly nový norseskviterpen 13-norcypera-1(5),11(12)-dien (22.6%), aplotaxen (21.2%) a cyperen (17.9%), jejichž struktury byly potvrzeny 1D a 2D-NMR spectry (COSY, ROESY, HSQC, HMBC a INADEQUATE). Silice vykazovala antimikrobiální aktivitu v řádu 32-256 µg/ml proti 5 z 9 testovaných mikroorganismů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171061