Počet záznamů: 1  

Modelling of biohydrogen production and recovery by membrane gas separation

 1. 1. 0322936 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Búcsú, D. - Nemestóthy, N. - Pientka, Zbyněk - Gubicza, L. - Bélafi-Bakó, K.
  Modelling of biohydrogen production and recovery by membrane gas separation.
  [Modelování výroby biovodíku a jeho získávání membránovou separací.]
  Desalination. Roč. 240, 1-3 (2009), s. 306-310 ISSN 0011-9164
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/1207
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: integrated system * Escherichia coli * PES-PI membrane
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.034, rok: 2009

  Hydrogen was produced by dark fermentation in this work and the gaseous mixture-containing H-2, CO2 and N-2-was separated by a two-step gas separation system, where porous and non-porous membranes were used. Calculated (modelling) and experimental data using two-compound gases were compared and it was found that the model curves fitted well onto the measured ones.

  Vodík byl produkován anaerobní fermentací. Vznikající směs plynů – obsahující vodík, oxid uhličitý a dusík – byla čištěna dvoustupňovým membránovým procesem. Srovnáním modelových a experimentálních dat byla prokázána vhodnost použitého modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171059