Počet záznamů: 1  

Molecular dynamics study of ice - vapolar interactions via the quasi-liquid layer

 1. 1. 0322916 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Neshyba, S. - Nugent, E. - Roeselová, Martina - Jungwirth, Pavel
  Molecular dynamics study of ice - vapolar interactions via the quasi-liquid layer.
  [Molekulově dynamická studie rozhraní led-pára a kvazi-kapalné vrstvy.]
  Journal of Physical Chemistry C. Roč. 113, č. 11 (2009), s. 4597-4604 ISSN 1932-7447
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA MŠk 1P05ME798; GA MŠk(CZ) MEB020715
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: ice * quasi-liquid layer * molecular dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  Molecular dynamics simulations of an ice slab are carried out at 250 K in order to study the structure and dynamics of the ice/vapor interface, focusing on processes associatedwith sublimation and deposition.

  Molekulově dynamické simulace vrstvy ledu byly provedeny při teplotě 250 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171047