Počet záznamů: 1

Computer-Aided Evaluation of Screening Mammograms Based on Local Texture Models

 1. 1.
  0322909 - UTIA-B 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grim, Jiří - Somol, Petr - Haindl, Michal - Daneš, J.
  Computer-Aided Evaluation of Screening Mammograms Based on Local Texture Models.
  [Počítačové vyhodnocování mamogramů pomocí lokálního modelu textury.]
  IEEE Transactions on Image Processing. Roč. 18, č. 4 (2009), s. 765-773 ISSN 1057-7149
  Grant CEP: GA ČR GA102/07/1594; GA ČR GA102/08/0593; GA MŠk 1M0572
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: Screening mammography * texture information * local statistical model * Gaussian mixture
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 2.848, rok: 2009

  We propose a new approach to diagnostic evaluation of screening mammograms based on local statistical texture models. The local evaluation tool has the form of a multivariate probability density of gray levels in a suitably chosen search window. First the density function in the form of Gaussian mixture is estimated from data obtained by scanning of the mammogram with the search window. Then we evaluate the estimated mixture at each position and display the corresponding log-likelihood value as a gray level at the window center. The resulting log-likelihood image closely correlates with the structural details of the original mammogram and emphasizes unusual places. We assume that, in parallel use, the log-likelihood image may provide additional information to facilitate the identification of malignant lesions as untypical locations of high novelty.

  Předmětem článku je návrh nové metody vyhodnocování mamomagramů pomocí lokálního statistického modelu. Výsledkem zpracování mamogramu je věrohodnostní transformace původního mamogramu, na které jsou zvýrazněna neobvyklá místa se zvýšenou pravděpodobností výskytu patologických změn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171042