Počet záznamů: 1

Effect of Al-Si-Al and Al-Si-Si-Al Pairs in the ZSM-5 Zeolite Framework on the Al-27 NMR Spectra. A Combined High-Resolution Al-27 NMR and DFT/MM Study

 1. 1.
  0322907 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dědeček, Jiří - Sklenák, Štěpán - Li, Chengbin - Wichterlová, Blanka - Gábová, Vendula - Brus, Jiří - Sierka, M. - Sauer, J.
  Effect of Al-Si-Al and Al-Si-Si-Al Pairs in the ZSM-5 Zeolite Framework on the Al-27 NMR Spectra. A Combined High-Resolution Al-27 NMR and DFT/MM Study.
  [Efekt přítomnosti Al-O-Si-O-Al a Al-O-Si-O-Si-O-Al sekvencí v ZSM-5 zeolitovém skeletu na lokální geometrii AlO4- tetrahedru a 27Al NMR parametry byl vyšetřován za použití 27Al 3Q MAS NMR spektroskopie a DFT/MM výpočtu.]
  Journal of Physical Chemistry C. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 1447-1458 ISSN 1932-7447
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400400413; GA AV ČR IAA400400812; GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: zeolites * ab-initio calculation * MAS NMR
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.224, rok: 2009

  The effect of the presence of Al-O-Si-O-Al and Al-O-Si-O-Si-O-Al sequences in the ZSM-5 zeolite framework on the local geometry of AlO4- tetrahedra and the Al-27 NMR parameters was investigated employing Al-27 3Q MAS NMR spectroscopy and DFT/MM calculations. The presence of an At atom as a next-nearest (Al-O-Si-O-Al) and next-next-nearest (Al-O-Si-O-Si-O-Al) neighbor can significantly affect both the local geometry of AlO4- tetrahedra as well as Al-27 NMR isotropic chemical shift (up to 4 ppm). There is no systematic contribution of Al in Al-O-Si-O-Al or Al-O-(Si-O)(2)-Al chains to the Al-27 isotropic chemical shift, and not even the direction can be predicted without explicit DFT calculations.

  Efekt přítomnosti Al-O-Si-O-Al a Al-O-Si-O-Si-O-Al sekvencí v ZSM-5 zeolitovém skeletu na lokální geometrii AlO4- tetrahedru a 27Al NMR parametry byl vyšetřován za použití 27Al 3Q MAS NMR spektroskopie a DFT/MM výpočtu. Přítomnost Al atomů jako "next-nearest" (Al-O-Si-O-Al) a "next-next-nearest" (Al-O-Si-O-Si-O-Al) soused může signifikantně ovlivnit obojí lokální geometrii AlO4- tetrahedronu a též 27Al NMR isotropický chemický shift (do 4 ppm). Neexistuje systematický příspěvek Al v Al-O-Si-O-Al ci Al-O-(Si-O)(2)-Al sekvencích k 27Al isotropickému chemickému posunu, a dokonce i směr změny nemůže být předpovězen bez explicitního DFT výpočtu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171040