Počet záznamů: 1  

Herta Nagl-Docekal, "Vymykající se modernizace". Osvícenství a náboženství u Habermase a Hegela -Překlad

 1. 1. 0322906 - FLU-F 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bakešová, Alena
  Herta Nagl-Docekal, "Vymykající se modernizace". Osvícenství a náboženství u Habermase a Hegela -Překlad.
  [Herta Nagl-Docekal, "Being beyond modernisation." Enlightenment and Religion at Habermas and Hegel - Translation.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 1 (2009), s. 69-86 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Hegel * modernisation * religion * social solidarity
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať řeší problém narůstající izolovanosti jednotlivců, vytrácení se solidarity, politicky nezvládané dynamiky světového hospodářství a světové společnosti. Autorka si klade otázku, zda a jakým způsobem může k novému posílení normativního vědomí přispět filosofie. Zaměřuje na Habermasův, respektive Hegelův program opětovného kritického čtení nábožensko-filosofických úvah, překladu obsahů víry „z náboženského jazyka do jazyka obecně přístupného“. Vychází přitom zejména z Hegelových Vorlesungen über die Philosophie der Religion (I, II) a Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Dochází k závěru, že Hegelův výklad křesťanství poskytuje nástroje pro analýzu geneze současné normativní krize i pro možná východiska – včetně problematiky lidské důstojnosti, mezinárodní spravedlnosti a spravedlivého přístupu k pohlavím.

  The modern age is characterised by a loss of social solidarity and the growing isolation of the individual, who strives only for personal gain. The result of this is the politically-unmanaged dynamic of the world economy and world society. The author raises the question of how philosophy can contribute to a new strengthening of normative consciousness. To this end she concentrates on Habermas', or rather Hegel's, programme of a re-iterated critical reading of religio-philosophical reflections, and of the translation of the contents of faith "from the religious idiom into one that is generally accessible". She extensively elaborates, as she herself puts it, on the brief explicit appeals made to Hegel by Habermas, working especially with Hegel's works Vorlesungen über die Philosophie der Religion (I, II) and Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171039