Počet záznamů: 1

Rotating Cell for in Situ Raman Spectroelectrochemical Studies of Photosensitive Redox Systems

 1. 1.
  0322903 - UFCH-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kavan, Ladislav - Janda, Pavel - Krause, M. - Ziegs, F. - Dunsch, L.
  Rotating Cell for in Situ Raman Spectroelectrochemical Studies of Photosensitive Redox Systems.
  [Nová nádobka pro in-situ Ramanovu spektroelektrochemii fotocitlivých redox systémů.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 5 (2009), s. 2017-2021 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400804; GA AV ČR KAN200100801; GA MŠk LC510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: fullerene film electrodes * walled carbon nanotubes * aqueous-solution
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  A recently developed rotating spectro¬electrochemical cell for in situ Raman spectroscopic studies of photoreactive compounds without marked decomposition of the sample is presented.

  Je popsána rotační spektroelektrochemická nádobka vhodná pro in-situ Ramanovu spektroelektrochemii fotocitlivých sloučenin, které lze studovat bez patrného rozkladu vzorku.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171036