Počet záznamů: 1  

Differential Pulse Voltammetric Determination of Selected Nitro-Compounds on Silver, Solid Silver Composite, and Solid Graphite Composite Electrodes

 1. 1. 0322899 - UFCH-W 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Navrátil, Tomáš - Barek, J. - Fašinová-Šebková, S.
  Differential Pulse Voltammetric Determination of Selected Nitro-Compounds on Silver, Solid Silver Composite, and Solid Graphite Composite Electrodes.
  [Diferenční pulzní voltametrie vybraných nitrosloučenin na stříbrné, tuhé stříbrné kompozitní a tuhé grafitové kompozitní elektrodě.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 309-315 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: silver electrode * silver composite electrode * graphite composite electrode * differential pulse voltammetry
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Three different types of solid electrodes, namely silver electrode, silver composite electrode containing 20% (m/m) of silver powder, 20% (m/m) of graphite powder and 60% (m/m) of methacrylate resin and graphite composite electrode containing 30% (m/m) of graphite powder and 70% (m/m) of epoxy resin were tested for differential pulse voltammetric determination of selected genotoxic nitrocompounds using 2-nitronaphthalene, 6-nitroquinoline, and 5-nitrobenzimidazole as model compounds. It was found that all three electrodes can be used for the determination of micromolar concentrations of tested model substances, the limit of detection and other figures of merits being dependent both on the electrode used and the substance to be determined.

  Tři různé typy pevných elektrod, jmenovitě stříbrná, stříbrná kompozitní, obsahující 20% (m/m) stříbrného prášku, 20% (m/m) grafitového prášku a 60% (m/m) metakrylátového polymeru a grafitová kompozitní elektroda, obsahující 30% (m/m) grafitového prášku a 70% (m/m) epoxidové pryskyřice, byly testovány pro diferenční pulzní voltametrické stanovení vybraných genotoxických nitrosloučenin, při použití 2-nitronaftalenu, 6-nitroquinolinu, a 5-nitrobenzimidazolu jakožto modelových sloučenin. Bylo zjištěno, že všechny tři elektrody mohou byt použity při stanovení mikromolárních koncentrací testovaných substancí, mez detekce a další zkoumané parametry závisí jak na použité elektrodě, tak na stanovované látce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171032